PAGO / PMO Fysiek voor uw bedrijf

Wilt u graag weten hoe het met de fysieke gesteldheid van uw werknemer staat om te kunnen werken aan verzuimpreventie in uw bedrijf? Wij screenen en onderzoeken werknemers en verstrekken een individueel advies aan uw werknemer en u als werkgever ontvangt een rapportage op groepsniveau.

Wist u dat de basis van een PAGO / PMO volgt uit uw Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E). Dat de Arbowet verplicht werkgevers om werknemers dit preventie onderzoek aan te bieden. Elke werknemer mag zelf bepalen of hij/zij daarvan gebruik maakt. Met de rapportage op groepsniveau heeft u inzicht in de gezondsheidsrisico’s van uw bedrijf en kunt u verzuim voorkomen. Aanvullend is een “werkplekonderzoek” mogelijk of wordt een “onderzoek fysieke belastbaarheid” geadviseerd.

Naast het invullen van een vragenlijst wordt er gekeken naar longfunctie, bloeddruk, lengte, gewicht, bmi, en algemene fysieke gesteldheid.

Kosten PAGO / PMO afhankelijk van aantal werknemers.

Contact

Wilt u advies betreffende de fysieke belastbaarheid van een of meerdere werknemers neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact