Preventieprogramma

Om rugklachten te voorkomen geeft RugNed op locatie bedrijfsgerichte training en scholing. Middels een praktijk en theorie gedeelte worden medewerkers getraind in bedrijfsspecifieke omstandigheden. Hiervoor bezoekt RugNed vooraf de werkvloer om een analyse op te stellen van rugbelastende werkzaamheden. Met behulp van visuele presentaties worden vervolgens rugsparende houding-en bewegingstechnieken aangeleerd. Naast bovengenoemde training geeft RugNed op locatie zittraining aan o.a. beeldschermwerkers. Hierbij is ook een groot gedeelte ingeruimd voor het RSI-preventie programma van RugNed. In de meeste gevallen worden de trainingen in drie lessen van circa 1½ uur per les aangeboden. Kosten van deze trainingen/lessen zijn op aanvraag beschikbaar.

Preventie module RugNed

Het RugNed preventieconcept is in grote lijnen te verdelen in twee delen.

  1. Persoonsgericht

  2. Werkgericht

A. Persoonsgericht:
Tijdens het reïntegratie trainingstraject zal de cliënt 6 lessen scholing volgen van circa 1½ uur per les. Tijdens de lessen zullen o.a. de volgende onderwerpen worden behandeld.

  1. de werking van de rug en hoe rugklachten ontstaan

  2. belastingen op de rug tijdens het werk en dagelijks leven

  3. hoe rugklachten voorkomen kunnen worden

  4. wat men zelf kan doen om rugklachten zo snel mogelijk te laten herstellen

  5. het belasting- belastbaarheids principe.

  6. informatie over voeding, conflicthantering en informatie over Wet Verbetering Poortwachter.

B. Werkgericht:
RugNed maakt van de werksituatie een inventarisatie / analyse betreffende de rugbelastende omstandigheden. Het accent van een bedrijfsanalyse door RugNed zal meer gericht zijn op het specifiek en functioneel trainen van medewerkers op het gebied van goed en ergonomisch ruggebruik dan op het aanbevelen van vaak zeer kostbare ergonomische aanpassingen. Op een bureaustoel van 2000 gulden kan men b.v. heel slecht gaan zitten en met een dure tillift is het goed mogelijk de rug te forceren. Het is zelfs aangetoond dat naarmate er meer hulpmiddelen gebruikt worden rugklachten vaak toenemen.

Belasten is gezond voor de rug!

Het preventie concept is zoveel mogelijk op het dagelijks leven gericht en geeft een duidelijk handvat om het herstel (rehabilitatie) zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het geeft de cliënt ook enige mate van eigen verantwoordelijkheid om intensief mee te werken aan het gehele proces. Voor medewerkers zonder rugklachten, maar wel met rugbelastende werkzaamheden, is het preventie programma zeker aan te bevelen.

Contact

Wilt u advies betreffende de fysieke belastbaarheid van een of meerdere werknemers neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact