Terugkeren naar uw werk

Cliënt wordt geholpen om aan de eigen reïntegratie te werken, waarbij hij of zij ondersteuning krijgt van specifiek geschoolde fysiotherapeuten en/of de reïntegratiebegeleider. Indien noodzakelijk voor de begeleiding c.q. ondersteuning kan er ook beroep worden gedaan op andere disciplines binnen RugNed of het samenwerkingsverband.

Begeleiding bij werkhervatting
RugNed begeleidt haar client voor en tijdens werkhervatting en draagt zorg voor communicatie tussen client / werkgever / verwijsinstantie. Om een snelle reïntegratie ook verantwoord te laten verlopen is het zinvol dat beide partijen een objectief beeld hebben van de belastbaarheid van betrokkene. De reïntegratie richt zich in eerste instantie op het eerste spoor (terugkeer naar eigen werkgever / werkplek).

Reïntegratie trainingstraject
Het reïntegratie trainingstraject is gericht op een snelle werkhervatting al dan niet volledig. Het is belangrijk het contact met de organisatie niet te verliezen. Hoe langer men uit het arbeidsproces is, des te moelijker het wordt om terug te keren. RugNed heeft aandacht voor deze problematiek.

Contact

Wilt u advies betreffende de fysieke belastbaarheid van een of meerdere werknemers neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact